Rioolwerk

Gebr. de Ronde legt rioleringen aan voor gemeentelijke opdrachtgevers. De riolen hebben als functie om regen- en/of afvalwater af te voeren. Bij de aanleg of vervanging van een riool zorgen wij daarna ook voor een nette bestrating. Onze werkzaamheden omtrent bestraten kun u vinden bij het onderdeel 'Straatwerk'.
 
Wanneer uit inspectie blijkt dat de riolering in een wijk/straat niet meer voldoet of aan vervanging toe is, kan men voor reconstructie of herinrichting kiezen. Bij reconstructie van het riool herstellen we alles in de oorspronkelijke staat. Bij herinrichting wordt gestreefd naar verbetering, door bijvoorbeeld de afvoer van water te bevorderen.
 
Voordat rioolwerk wordt uitgevoerd treffen we de nodige voorzorgsmaatregelen. Om te voorkomen dat kabels of leidingen geraakt worden, zal pas machinaal gegraven worden als de kabels en leidingen gevonden zijn. Hierbij hanteren we CROW-publicatie 250; graafschade voorkomen aan kabels en leidingen, de richtlijn voor een zorgvuldig graafproces. Zo beperken we het risico op overlast.
 
Een goede aanleg is belangrijk om verstopping en stankoverlast te voorkomen. Gebr. de Ronde zorgt voor de correcte verwijdering van het oude riool en afvoer naar een erkende verwerker. Vervolgens worden nieuwe rioleringsbuizen en straat- en/of trottoirkolken aangebracht, waarna de sleuf weer aangevuld en deugdelijk verdicht kan worden.
 
Neem contact met ons op voor vakkundige aanleg of vervanging van riolering.
 
Rioolwerk 1Rioolwerk 2Rioolwerk 3Rioolwerk 4Rioolwerk 5
latest Nike SneakersNike