Verenigingen & recreatie

Woningbouwverenigingen
De woonomgeving heeft veel invloed op de tevredenheid en woonplezier van bewoners. Voor woningbouwverenigingen / woningcorporaties is het daarom belangrijk om de ruimte rond haar gebouwen aantrekkelijk in te richten (en te behouden) voor haar doelgroepen.
 
Een nette omgeving heeft een positief effect op bijvoorbeeld de verhuurbaarheid van woningen en het gevoel van veiligheid in de wijk. Ons doel is om organisaties hierin te ontzorgen door vakkundige aanleg en passend onderhoud.
 
Vereniging van Eigenaren
Een Vereniging van Eigenaren / Eigenaars (VVE) regelt het onderhoud van het complex / gebouw en andere gemeenschappelijke belangen zoals de buitenruimte. Om te bepalen hoeveel geld de VVE moet reserveren voor onderhoud, dient er een onderhoudsplan gemaakt te worden.
 
Met betrekking tot het beheer van de buitenruimte is het van belang systematisch onderhoud te plegen, achterstallig onderhoud kan voor overlast zorgen (en extra kosten). Op basis van onze ervaring stellen we een onderhoudsplan op waardoor de VVE inzicht heeft in de (toekomstige) kosten en een budget kan reserveren.
 
Project
Voor VVE Diepenbrockdreef uit Veenendaal verricht Gebr. de Ronde al bijna 10 jaar het onderhoud van de buitenruimte. Jaarlijks wordt geëvalueerd of het regulier onderhoud naar tevredenheid is uitgevoerd en of de huidige frequentie van werkzaamheden nog steeds afdoende is. In 2014 bestond het onderhoud op het terrein rond het appartementencomplex aan de Diepenbrockdreef onder meer uit:
 
 • Onkruidvrij houden van beplantingsvakken en taludbeplanting langs de vijver (incl. afvoeren afkomend tuinafval)
 • Onkruidvrij houden van verhardingen (incl. het behandelen van groene aanslag op bestratingen)
 • Hagen snoeien (incl. afvoeren afkomend snoeisel)
 • Onderhoudssnoei aan beplantingen (incl. afvoeren afkomend snoeihout)
 
Sportverenigingen
Sportverenigingen, of het nu om voetbal, hockey of atletiek gaat, hebben allen een goed onderhouden sportveld nodig om optimaal te presteren. Vaak ligt er om de velden heen een verhard terrein, wat onkruidvrij gehouden dient te worden. Eveneens kan er bij verouderde verharding een nieuwe bestrating aangebracht worden.
 
Vakkundig onderhoud is noodzakelijk, niet alleen zodat men kan sporten op een veld met de juiste grashoogte, maar ook om te zorgen voor een veilige sportvoorziening. Om een verzorgd terrein voor verenigingen te behouden voert Gebr. de Ronde onder andere de volgende werkzaamheden uit:
 
 • Bemesten
 • Beregenen
 • Bladruimen
 • Doelmonden bijwerken
 • Inzaaien
 • Onkruidbestrijding
 • Rollen
 • Slepen
 • Speelschade herstellen
 • Verticuteren
 • Vertidraineren
 
Zo verrichten we al jarenlang het veldonderhoud voor de lokale voetbalvereniging BZS.
 
Onderhoud sportveld 1  Sportveld maaien 2 
 
Recreatie
Voor recreatieparken en recreatieschappen kunnen wij het complete onderhoud verzorgen en de eventueel daarbij behorende beheerderstaak vervullen. Daarnaast is het ook mogelijk ons alleen voor specifieke werkzaamheden in te zetten, zoals het maaien van gras. We streven ernaar om de beheerder adequaat te ondersteunen.
 
Projecten
Uit®waarde (Recreatiemaatschappij Rivierengebied) is in 1999 ontstaan uit Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal, het Natuur- en Recreatieschap Lingegebied en het Recreatieschap Over-Betuwe. Uit®waarde biedt negen recreatiegebieden waaronder de Meent (Beusichem) en de Beldert (Zoelen).
 
De Meent
De Meent ligt vlak langs de provinciale weg van Culemborg naar Kesteren. Het gebied is ontstaan vanuit de zandwinning ten behoeve van deze weg. Voor de Uit®waarde hebben we door de jaren heen uiteenlopende opdrachten uitgevoerd bij de Meent, waaronder het project 'verbeteren veiligheid fietsverkeer'. Hierbij zijn aanpassingen aangebracht in de groenvoorziening en het straatwerk om de veiligheid te bevorderen.
 
In 2014 hebben we diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd zoals het snoeien van bomen ten behoeve van de boomveiligheid, wortelopdruk verwijderen uit de bestrating en onkruidbestrijding. Eveneens hebben we een paddenpoel aangelegd en een wandelpad / klompenpad aangebracht passend bij de omgeving, zie onderstaande foto's.
 
Uiterwaarde Meent1  Uiterwaarde Meent2  Uiterwaarde Meent3
 
De Beldert
De Beldert (Beldert Beach) wordt geëxploiteerd door Holland Evenementen Groep. Dit bedrijf organiseert op en naast het water spectaculaire uitjes. In 2014 hebben we voor Holland Evenementen Groep een voetpad aangelegd van bijna 200 meter welke vloeiend aansluit op de al aanwezige paden. Hierbij zijn afzetpalen aangebracht als fysieke afscheiding tussen de rijbaan en het voetpad. Eveneens hebben we de voetgangersentree herstraat.
 
 Beldert Beach
Sports brandsUpcoming 2021 Nike Dunk Release Dates - Apgs-nsw