Overheid

Door de jaren heen hebben wij uiteenlopende projecten uitgevoerd voor regionale overheden als gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat. We streven ernaar om de opdrachtgever optimaal te ontzorgen, door een betrouwbare partner te zijn en het leveren van vakwerk ten behoeve van een duurzame relatie.
 
Gemeenten
Gemeenten vormen gezamenlijk onze grootste opdrachtgever. Desondanks heeft iedere gemeente haar eigen visie en voorkeuren wat een belangrijke rol speelt in de uitvoering. Hieronder kleine selectie uitgevoerde projecten.
 
Gemeente Amsterdam - Stadsdeel West
Project: Herinrichting even zijde Admiralengracht
Uitvoering: Januari 2014 t/m december 2014
Nieuwsbericht november 2014: Aanleg plantvakken Admiralengracht
 
Stadsdeel West Amsterdam 
 
Gemeente Buren
Project: Kernbestek Beusichem
Uitvoering: Maart 2013 t/m mei 2013
Verrichte werkzaamheden:
- het uitvoeren van grondwerk;
- het opbreken en herstraten van elementenverhardingen;
- het afkoppelen van bedrijven door aanleg hemelwaterriolering;
- het aanbrengen van duikers;
- het aanleggen van een wadi;
- het planten en de nazorg van groenvoorzieningen, inclusief bomen;
- het verrichten van werkzaamheden van algemene aard;
- het onderhouden van bovengenoemde werken.
 
Project: Diverse verkeersmaatregelen Beusichem
Uitvoering: Mei 2013 t/m oktober 2013
Verrichte werkzaamheden:
- het uitvoeren van grondwerk;
- het opbreken en herstraten van elementenverhardingen;
- het opbreken en aanbrengen van asfaltverhardingen;
- het opbreken en aanbrengen van wegmarkeringen;
- het verrichten van werkzaamheden van algemene aard;
- het onderhouden van bovengenoemde werken.
 

Gemeente Buren

 
Gemeente Culemborg
Project: Onderhoud elementenverharding
Uitvoering: December 2013 t/m april 2014
 
Gemeente Culemborg
 
Gemeente Leusden
Project: Herinrichting Hamersveldseweg-Noord
Uitvoering: Juni 2013 t/m december 2013
Nieuwsbericht juli 2014: Nazorg in Leusden
 Gemeente Leusden
 
Rijkswaterstaat
De waterbeheerders in Nederland zijn Rijkswaterstaat (RWS) voor het hoofdwatersysteem en de waterschappen voor de regionale wateren. Als hoofdaannemer en onderaannemer voeren we bij elkaar al meer dan 25 jaar alle mogelijke onderhoudswerkzaamheden uit langs het Amsterdam Rijnkanaal (ARK) voor RWS.
 
Project
In 2014 hebben we voor Van Doorn Geldermalsen het project Groenonderhoud PPU-Nat uitgevoerd. Dit werk bestond in hoofdzaak uit:
- Maaien bermen en taluds;
- Uitmaaien watergangen;
- Bestrijden eikenprocessierups;
- Beplantingsonderhoud;
- Regulier onderhoud 23.000 stuks bomen.
 
Nieuwsbericht november 2014: Stormschade aan bomen verholpen
 
Rijkswaterstaat
Running SneakersFavorite Kicks - Air Jordan 3 Black Cement 322992-060 Release Date - SBD