Bedrijven & instellingen

Bedrijven en instellingen (bijvoorbeeld in de zorg en het onderwijs) maken gebruik van onze dienstverlening met betrekking tot terreininrichting en onderhoud. Bouwbedrijven doen beroep op ons als onderaannemer in nieuwbouwprojecten, hierbij vervullen we een rol in het bouwrijp en/of woonrijp maken. Door samenwerking en het adequaat op elkaar afstemmen van werkzaamheden bereiken we het gewenste resultaat.
 
Project
In 2014 heeft Gebr. de Ronde voor de Commanditaire Vennootschap (CV) Parijsch het project 'Woonrijpmaken fase 2, Parijsch Zuid te Culemborg' uitgevoerd. CV Parijsch is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe buurten in de wijk Parijsch in Culemborg.
 
Het werk bestond in hoofdzaak uit:
 • Opruimingswerkzaamheden
 • Grondwerken
 • Verhardingen
 • Terreininrichting
 • Groenvoorzieningen
 
 CV Parijsch2  CV Parijsch1
 
Scholen
Voor onderwijsinstellingen, van basisonderwijs tot en met het voortgezet onderwijs, maar ook kinderdagverblijven verzorgen wij de aanleg en/of onderhoud van de buitenruimte.
 
Hierbij valt onder andere te denken aan:
 • Aanleg van schoolpleinen;
 • Aanleg van valbrekende ondergronden (bijv. rubbertegels of Franse boomschors);
 • Aanleg van zandbakken en verversen speelzand;
 • Het plaatsen van speelvoorzieningen, fietsrekken en hekwerken;
 • Bladruimen schoolplein;
 • Gladheidbestrijding schoolterrein.
 
Project
BasisBuren bestaat uit 13 basisscholen in de gemeente Buren. Door de jaren heen hebben we op diverse locaties het schoolplein / de buitenruimte heringericht. Hierbij is onder meer grond- en straatwerk uitgevoerd, waaronder het aanbrengen van valbrekende ondergrond. Tevens is er ook het jaarlijks terugkerende onderhoud zoals het verversen van speelzand in de zandbakken.
In 2014 is er op een locatie beschadiging ontstaan aan de bestaande bestrating ten gevolge van wortelopdruk van de aanwezige bomen. Het weghakken van de veroorzakende wortels was niet verstandig, dit zou de gezondheid en stabiliteit van de bomen ernstig benadelen. Daarom hebben we de bestrating opgebroken, de meeste wortels gehandhaafd en het profiel aangepast door het ophogen van het zandbed. Vervolgens zijn de tegels herbestraat in het nieuwe profiel.
 
Buitenonderhoud taak schoolbestuur
Basisscholen (primair onderwijs) zijn vanaf 2015 volledig zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van hun schoolgebouwen. Waar het buitenonderhoud voorheen tot het takenpakket van de gemeente behoorde, is dit nu overgeheveld naar de schoolbesturen.
Een nadeel van deze doordecentralisatie is de extra uitvoeringslast waarmee scholen geconfronteerd worden. Gebr. de Ronde ontzorgt graag hierin, zodat scholen zich kunnen richten op hun kerntaak; goed onderwijs geven. Van de aanleg van groen(voorziening) en bestrating tot en met het totale onderhoud. Wij kunnen het beheer uit handen nemen, afgestemd op de wensen en behoeften van de organisatie.
 
Speelplein 2Speelplein 3Speelplein 4
Authentic Nike SneakersNike Air Jordan Retro 1 Red Black White - Buy Air Jordan 1 Retro (white / black / varsity red), Price: $60.85 - Air Jordan Shoes, Sportaccord