Certificering

Bij Gebr. de Ronde hebben we onze kwaliteit geborgd doordat wij werken met een kwaliteitsmanagementsysteem. Dit is een gecombineerd beheersysteem voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu en groen. Door het systeem continu te verbeteren streven we naar een zo hoog mogelijk kwalitatief eindresultaat.
 
Uiteraard voldoen wij aan de gestelde eisen die van belang zijn bij het uitvoeren van werkzaamheden binnen onze specialisaties. Het kwaliteitssysteem is gecertificeerd conform onderstaande normeisen voor het aannemen en uitvoeren van werken op het gebied van aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen, cultuurtechniek, wegenonderhoud, grond-/ riolering-/ sloop- en straatwerk. Deze certificatie wordt jaarlijks onderworpen aan een evaluatie.
 
 
TUV ISO9001             NEN-EN-ISO 9001:2015RvA-C029
             voor kwaliteitsbeheer
             Download certificaat
  
 
 
 
 
TUV VCA
 VCA logo 4000x2276px RGB 2.0   VCA** (2017/6.0)
    voor het beheer van VGM
 
 
 
  
TUV BRL GroenvoorzieningGK               BRL Groenvoorzieningen (2016)
               voor erkend vakmanschap
               in groenvoorzieningen
               Download certificaat
  
 
 
 
 
TUV BRL BoomverzorgingGK
               BRL Boomverzorging (2016)
               voor erkend vakmanschap
               in boomverzorging
               Download certificaat
 
 
 
 
 
ddd3627045 1 org
     CO2-Prestatieladder Niveau 5
     voor CO2-bewust ondernemen
 
      
 
 
De certificaten zijn uitgegeven door TÜV Nederland QA, erkend door de Raad van Accreditatie en de Stichting Groenkeur.