CO2-prestatieladder 2020-2021

3 juni 2021 - Wij zijn al weer een paar maanden op weg in 2021, dus het is de hoogste tijd om terug te kijken naar het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar de komende maanden.
 
In 2020 hebben wij ruim 514 ton CO2 uit gestoten. Dit is een daling ten opzichte van 2019, maar een stijging ten opzichte van het basisjaar 2015. Wanneer wij kijken naar de gemiddelde uitstoot per machine per jaar, zien we dat deze in 2020 met meer dan 10% is gedaald ten opzichte van 2015. Deze vermindering is een stuk hoger dan het doel dat wij ons van te voren hadden gesteld; namelijk 5%. Dit is een resultaat waar wij erg trots op zijn!
 
Tijdens onze werkzaamheden voeren wij diverse afvalstromen af naar verwerkers, denk bijvoorbeeld aan puin, snoeihout en maaisel. Door middel van onze ketenanalyse onderzoeken wij de wijze waarop deze verwerkers de stoffen verwerken en in hoeverre hier CO2 voordeel uit te halen is. Van één van de verwerkers ontvangen wij jaarlijks een verklaring van de behaalde CO2-reductie door de levering van afvalstoffen aan deze partij. In 2020 is door het leveren van groenstromen aan deze verwerker, een emissiereductie van 58 ton ontstaan: door deze ‘afvalstoffen’ te gebruiken, waren geen nieuwe grondstoffen nodig.
  
Voor de komende jaren hebben wij onszelf nieuwe doelen gesteld, met als einddoel: het reduceren van onze uitstoot (op basis van machines) in 2025 met 3,50% ten opzichte van 2020. Net als in voorgaande jaren stellen we jaarlijks reductiemaatregelen op, om de reductie per jaar te behalen. De reductiemaatregelen voor dit jaar (en voorgaande jaren) zijn op de website gepubliceerd.
  
In 2019 hebben wij een project op basis van gunningsvoordeel aangenomen voor de gemeente Wijdemeren. Dit project is vorig jaar van start gegaan en zal nog een paar jaar doorlopen. Na afronding van het eerste uitvoeringsjaar is een verslag opgesteld, waarin de uitstoot op het project is berekend en onderzocht is welke reductiemaatregelen zijn genomen en welke de komende periode genomen kunnen worden. De footprint voor het project is ook op onze website gepubliceerd.
In 2021 hebben we een tweede project op basis van gunningsvoordeel aangenomen, ditmaal voor de gemeente Altena. Dit project is recent in uitvoering genomen en loopt door tot februari 2023.