Voortgang CO2-prestatieladder

18 mei 2020 - Al een paar weken geleden werd het eerste kwartaal van 2020 afgerond. Voor de CO2-prestatieladder stellen we, na het afronden van een kwartaal, een overzicht op van de uitstootcijfers.
 
Aan het begin van het jaar wordt vastgesteld welke energiestromen en energieverbruikers binnen de organisatie aanwezig zijn en op basis daarvan wordt per energieverbruiker (denk aan de vrachtwagen, de verwarming) onderzocht hoe groot de bijbehorende energiestromen (denk aan diesel of gas) zijn. De gegevens worden berekend op basis van meterstanden, leveringsbonnen of facturen.
 
Om de gegevens inzichtelijk te maken hebben wij een Excel bestand waar elk kwartaal alle gegevens in genoteerd worden. Het bestand rekent op basis van de CO2-emissiefactoren uit hoe groot de uitstoot in dat kwartaal was. Deze gegevens zijn in onderstaand overzicht verwerkt.
 
20200518
 
In april zijn wij gestart met een project voor de gemeente Wijdemeren. Dit project is aangenomen op basis van CO2-gerelateerd gunningsvoordeel. Het project betreft de raamovereenkomst “aanplant bomen en nazorg geplante bomen”.
 
De eerste werkzaamheden welke wij hier hebben uitgevoerd betrof het aanplanten van nieuwe bomen op diverse locaties in de gemeente. Tijdens de werkzaamheden wordt door de betrokken medewerkers het dieselverbruik per gebruikte machine bijgehouden om zo inzicht te krijgen in de uitstoot op dit project. Daarna kunnen aanvullende maatregelen bedacht worden om de uitstoot te verminderen. 
 
 
 
 
Sports brandsNew Releases Nike