Social Return

In de huidige ontwikkeling van verzorgingsstaat richting een participatiesamenleving speelt Social Return On Investement (SROI) een belangrijke rol. Voor ons bedrijf, maar ook voor onze opdrachtgevers zoals gemeenten die een duurzaam / maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid hanteren.
 
Eigen initiatief
Als gevolg hiervan wordt Social Return steeds meer opgenomen in aanbestedingen. De bestekseis omvat vaak een percentage van de aanneemsom, in te zetten ten behoeve van de SROI. Gebr. de Ronde staat met beide benen in de samenleving en neemt ook zelf initiatief in het kader van Social Return. Als er geen bestekseis is opgenomen ten behoeve van Social Return, verplichten we onszelf (waar passend) om een bepaald percentage van het loonbestanddeel in te zetten voor SROI. Hier geven we invulling aan door, in overleg met de opdrachtgever, personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten of scholieren waaraan we een stage- of (leer)werkplek bieden.
 
Doel
Gebr. de Ronde geeft deze personen de kans om werkervaring op te doen met als doel hun afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. We streven ernaar dat men hierna wél de stap naar duurzaam betaalde arbeid kan maken.
 
social return
Bron foto: BESO, Handleiding: Social return bij inkoop door gemeenten
latest Running SneakersNike Shoes, Sneakers & Accessories