Wadi aanleg en onderhoud

Voor de adequate afvoer van overtollig (regen)water legt Gebr. de Ronde wadi's aan, 'water afvoer door drainage en infiltratie'. Het doel is het vasthouden van regenwater (in de wadi) en het vervolgens te infiltreren in de bodem. Wadi's fungeren dus als berging en waterafvoer na forse neerslag.
 
In oudere woonwijken kunnen bij heftige regenbuien problemen ontstaan met de riolering omdat het water niet snel genoeg afgevoerd wordt. Door wadi's aan te leggen gaan we het teveel aan regenwater tegen. Het regenwater wordt afgevoerd naar de wadi's waar het kan infiltreren in de bodem, of het wordt vertraagd afgevoerd naar het oppervlaktewater. Op deze manier voorkomen we dat schoon regenwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie gaat en tevens bereiken we dat het grondwater op peil blijft.
 
Bij de aanleg van nieuwe woonwijken kan men bovengenoemde problemen preventief tegengaan door het huishoudelijk afvalwater en regenwater gescheiden af te voeren. Wanneer er sprake is van het afkoppelen van hemelwater, biedt dit de mogelijkheid om het hemelwater van verhard oppervlak te verzamelen in wadi's. Het aanleggen van wadi's vindt voornamelijk plaats gedurende het bouwrijp maken. Na de aanleg kunnen we de wadi's eventueel naar wens onderhouden.
 
In situaties waar professionele afvoer van regenwater nodig is kunnen wij voor een passende oplossing zorgen. Neem vrijblijvend contact met ons op.
 
Wadi aanleg 1Wadi aanleg 2Wadi aanleg 3Wadi aanleg 4
Wadi aanleg 5Wadi aanleg 6Wadi 1Wadi 2
affiliate link traceSneaker kaufen