Paddenpoel en reptielenvijver

Gebr. de Ronde verzorgt de aanleg van paddenpoelen en/of reptielenvijvers en het ecologisch beheer (onderhoud) hiervan. De leefomgeving van een paddenpoel is geschikt voor kikkers, padden en salamanders, maar ook voor andere dieren zoals libellen. Bij de aanleg houden we een plaatselijke waterdiepte van 1 meter aan. Dat is diep genoeg voor amfibieën en libellenlarven om in de modder vorstvrij te overwinteren.
 
De helling van de oever laten we langzaam oplopen (niet steil). Hierdoor wordt de overgang tussen nat en droog langer en dit biedt ruimte voor een grote diversiteit aan planten. Hierdoor ontstaat een natuurlijk evenwicht. Daarnaast warmen de ondiepe delen van het water sneller op, ideaal voor amfibieën om eieren te leggen.
 
Op dit moment hebben alle uitvoerende medewerkers van Gebr. de Ronde Flora en Fauna wet niveau 1 behaald. Twee medewerkers bezitten het certificaat niveau 2. Door middel van deze certificering beschikken onze medewerkers over de benodigde kennis en vaardigheden met betrekking tot de Flora- & Faunawet. We zijn hierdoor in staat om met aandacht voor flora en fauna op deskundige wijze aanleg en onderhoud te verrichten.
 
Neem contact met ons op voor de aanleg van een gezonde paddenpoel!
 
Paddenpoel aanleg padPaddenpoel bij aanleg 1Paddenpoel bij aanleg 2Paddenpoel bij aanleg 3
Nike air jordan SneakersAir Jordan